Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny


W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Instytucja Promocji
i Upowszechniania Muzyki „Silesia” z siedzibą w Katowicach, pod adresem: pl. Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Katowice pod numerem RIK/K-ce/A/10/94, NIP: 634-019-82-11, REGON 001254607, e-mail: ipium@silesia.art.pl,  dalej IPiUM „Silesia”.

2. W IPiUM „Silesia” powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: odo@silesia.art.pl.

3. Instytucja przetwarza dane osobowe w celach:
a) udzielania informacji o nadchodzących koncertach/festiwalach i imprezach kulturalnych organizowanych przez IPiUM „Silesia” drogą telefoniczną, pocztową i elektroniczną (w tym newsletter),
b) rezerwacji wejściówek na koncerty/festiwale i imprezy kulturalne organizowane przez IPiUM „Silesia”,
c) badania poziomu satysfakcji melomanów z organizowanych imprez,
d) analitycznych i statystycznych.
Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes – marketing własnych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wynikający z profilu działalności.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia informacji na temat nadchodzących imprez kulturalnych oraz rezerwacji wejściówek na te imprezy.

5. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody, a po jej wycofaniu dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do IPiUM „Silesia” z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie
od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

NEWSLETTER

Aby otrzymywać informacje o aktualnym repertuarze i wydarzeniach zapisz się do naszego newslettera.

Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej.