Niepodległa 2018:
Co mi w duszy gra? Muzyka polska

2.05 środa, godz.17.00
KATOWICE-Koszutka, Miejski Dom Kultury „Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47    

Niepodległa 2018: Co mi w duszy gra? Muzyka polska

Marta Gamrot-Wrzoł – sopran
Natalia Skrycka – mezzosopran
Bogusława Ciepierska – fortepian
Lilianna Moll-Gerlich – prowadzenie koncertu

Program:
S. Moniuszko – aria Hanny „Któraż to, która tej ziemi córa”, dumka Jadwigi „Biegnie słuchać w lasy, knieje” oraz duet Hanny i Jadwigi „Już ogień płonie” z opery „Straszny dwór”; aria Zuzi „Stacho odjeżdża, nie powróci już” z opery „Verbum nobile”; aria Rokiczany „Jak będę królową” z opery „Rokiczana”; pieśni: „Prząśniczka”, „Złota rybka”, „Czy powróci”, „Groźna dziewczyna”, „Co to za kwiatek”
F. Chopin – pieśni: „Życzenie”, „Śliczny chłopiec”
S. Niewiadomski – pieśni z cyklu „Jaśkowa dola” do sł. Marii Konopnickiej: nr 4 „Latawica”, nr 9 „Dzwony”
W. Friemann – „Cudne oczy” do sł. Kazimierza Przerwy-Tetmajera
L. Różycki – walc Caton „O dawny mój znajomy” z opery „Casanova”
E. Pałłasz – „Matki człowieczej lament” do sł. Joanny Kulmowej


Patronat honorowy:

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Po dwóch koncertach, w których programie znalazła się polska muzyka fortepianowa, skrzypcowa i kameralna, majowy koncert cyklu „Co mi w duszy gra? Muzyka polska” wypełnią utwory wokalne – arie i pieśni kompozytorów polskich. Najobszerniej reprezentowana będzie twórczość Stanisława Moniuszki: arie z oper „Straszny dwór”, „Verbum nobile” i „Rokiczana” oraz pieśni ze „Śpiewników domowych”. Ale znalazły się w nim również mniej znane utwory twórców liryki wokalnej, wśród których zwracają uwagę pieśni Stanisława Niewiadomskiego do tekstów Marii Konopnickiej. Marta Gamrot-Wrzoł, niedawna uczestniczka XVI Międzyuczelnianego Konkursu „W kręgu Słowiańskiej Muzyki Wokalnej” zaśpiewa m.in. pieśń „Cudne oczy” Witolda Friemanna, za której interpretację otrzymała nagrodę specjalną przewodniczącego jury, maestro Wiesława Ochmana. Do udziału w koncercie „Silesia” zaprosiła również Natalię Skrycką, która po ukończeniu katowickiej Akademii Muzycznej była stypendystką  Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung.
Współpracowała też z Opera Studio w Operze Narodowej w Berlinie, a obecnie została jej solistką.  

Patronat medialny: polmic.pl

NEWSLETTER

Aby otrzymywać informacje o aktualnym repertuarze i wydarzeniach zapisz się do naszego newslettera.

Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej.